Om Google Boksøk
Oversikt
Tanker og meninger
Generell brukerstøtte

Partnerprogram
For utgivere og forfattere
Registrer deg nå
Brukerstøtte for partnere

Bibliotekprosjekt
Oversikt
Bibliotekpartnere
Brukerstøtte for bibliotekarer

Om Google Boksøk

Oversikt | Historie | Sant og usant

Sant og usant

Usant:I Google Boksøk kan du laste ned hvilken som helst bok i hele verden gratis.

Sant: Google Boksøk hjelper deg å søke i og oppdage bøker, ikke å laste ned eller lese bøker uten å betale for dem. Når du finner en bok som har opphavsrett, får du se en liten del av boken om gangen – enten utdragsvisningen eller prøvesidevisningen – i tillegg til koblinger til steder hvor du kan kjøpe eller låne den. Hvis du imidlertid finner en bok som er uten opphavsrett, kan vi vise hele boken. (Du kan lese mer om bøker uten opphavsrett i Google Boksøk her.)


Usant: Dere sier at dere kun viser små utdrag av bøker som det er opphavsrett på, men jeg ser at dere viser hele sider. Det må jo være brudd på opphavsretten.

Sant: Når det vises mer enn små utdrag av en opphavsrettsbeskyttet bok i Google Boksøk, er det fordi forfatteren eller utgiveren har blitt med i vårt partnerprogram og gitt oss tillatelse til å vise utdrag av boken. Det er for at du skal kunne finne ut nok om boken til å avgjøre om du vil kjøpe den eller ei. Vi har altså utgiverens uttrykte samtykke til å gjøre dette.


Usant: Dersom det er opphavsrett på en bok, er det ulovlig å skanne den uten tillatelse.

Sant: Dette er nok den vanligste misforståelsen når det gjelder Google Boksøk og opphavsrettslovgivning generelt. Dersom en bok fra et bibliotek er uten opphavsrett, vises den i sin helhet. Dersom det er opphavsrett på boken, får brukerne kun se kortfattet bakgrunnsinformasjon (f.eks. bokens tittel og navn på forfatter), maksimum to eller tre utdrag fra boken samt opplysninger om hvilket bibliotek den finnes på eller hvor den kan kjøpes. Utgivere eller forfattere som ikke ønsker å få digitalisert bøkene sine, trenger bare melde fra til oss, så gjør vi det ikke.

Vi har utviklet Google Boksøk for å sikre at vår bruk av bøker er rettferdig og i overensstemmelse med lovgivningen. Hensikten med opphavsrettlovgivningen er å beskytte og forsterke verdien i kreative arbeider for å oppmuntre til økt produksjon – i dette tilfellet å sikre at forfattere skriver og utgivere utgir. Vi mener at ved å gi lesere nye muligheter til å finne og kjøpe bøker, vil vi hjelpe forfattere og utgivere til å selge flere bøker. Du kan lese mer om rettferdig bruk her.


Usant: Google lar ikke forfattere og utgivere bestemme om bøkene deres skal vises i Google Boksøk eller ikke.

Sant: Enhver utgiver eller annen opphavsrettinnehaver kan meget enkelt ekskludere bøkene sine fra Google Boksøk når som helst, uansett årsak. Informasjon om fremgangsmåten er publisert her. I tillegg har vi brukerstøtte for dem som ikke får det til på egen hånd.

Vi vil aldri vise en hel side av en opphavsrettsbeskyttet bok i Google Boksøk uten opphavsrettinnehaverens samtykke. Av opphavsrettsbeskyttede bøker viser vi kun utdrag av tekst rundt søkeordet, med mindre opphavsrettinnehaveren uttrykkelig har gitt oss tillatelse til å vise mer.


Usant: Google får betalt av bokhandlere som Amazon for å vise koblinger på Google Boksøk-sider.

Sant: Vi viser koblinger til bokhandlere på Google Boksøk fordi vi ønsker å gjøre det enklere for brukere å kjøpe bøker og for utgivere å selge dem. Bokhandlere betaler ikke for å få med koblingene sine, og Google får ikke penger om du kjøper en bok fra en av disse forhandlerne.


Usant: Google utnytter forfatterne ved å tjene penger på annonser på Google Boksøk-sider og ikke dele det med opphavsrettsinnehaverne.

Sant: Google Boksøk gir forfattere og utgivere svært store fordeler til en betydelig kostnad for Google, så dette er i så fall det motsatte av utnytting. Vi plasserer ikke en annonse på et bokresultat med mindre opphavsrettinnehaveren har gitt oss tillatelse til å vise deler av boken og ønsker å vise annonser. I de tilfellene hvor vi viser annonser, gis størstedelen av inntektene tilbake til opphavsrettinnehaveren. Med andre ord tjener vi kun på annonser i Google Boksøk når også våre utgiverpartnere gjør det.

©2011 Google – StartsideOm GoogleRetningslinjer for personvern